Quins són els paràmetres que estableixen una societat sana? Un concert, un espectacle, un espai fronterer d’identitats velades per donar llum a un tema silenciat i amb poc espai en la nostra societat: la simptomatologia del TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu). Una aproximació a la perifèria dels discursos oficials contra l’hegemonia de les mirades imperants.

Aquest és un espectacle accessible per a persones sordes en el que la llengua de signes és un llenguatge escènic més.Les Impuxibles, Judith Pujol i María Velasco

Ariadna Peya i Clara Peya

Ariadna Peya

Clara Peya

Maria Velasco

Èlia Farrero, Ariadna Peya, Clara Peya, Pau Vinyals i Adrià Viñas

Judith Colomer

Gràcia Camps

Jordi Berch

Carles Bernal

Marc Udina

Les Impuxibles amb el suport de la Sala Beckett i de l’ICEC.