Pel silenci

fidel dels nostres arbres per mi estimats, camino

a l'oblit, deixant rera amors, velers, sofrença, ultims senyals de passos.

("Mrs. Death", Salvador Espriu)

Míriam Escurriola:

Ariadna Peya

Clara Peya

Aida Oset, Jorge Velasco, Olga Lladó i Clara Peya

Salvador Espriu